top of page

Om Oppsal Basket

Organsiasjonskart

Organisasjonsplan.png

Klubbens styre og administrasjon

Styreleder

Darko Lukic

Tlf: 96 85 12 04
epost: darko@oppsalbasket.no

Ansvarsområder:
Økonomi
, sportslig, WEB og IT, HMS

Styremedlem

Angelina Lundhagen

Tlf: 45 51 92 55
epost:
angelina.lundhagen@oppsalbasket.no

Ansvarsområder:
Barneidrettsansvarlig

Nestleder

Desiree Hagman

Tlf: 92 63 28 00
epost: desiree.hagman@oppsalbasket.no

Ansvarsområder:
Marked  og sponsoransvarlig,
 økonomi Klubbshop

Styremedlem

Sohail Ashraf

Tlf: 93 00 02 46
epost: sohail.ashraf@oppsalbasket.no

Ansvarsområder:
BLNO

Styremedlem

David Coron-Andersen

Tlf: 48 00 61 31
epost: david.coron-andersen@oppsalbasket.no

Ansvarsområder:
Økonomi, politiattester, barneidrettsansvarlig

Daglig leder

Kristin M. Vernan

Tlf: 90 14 60 40
epost:
kristin.vernan@oppsalbasket.no

Ansvarsområder:
Daglig drift

Utvalg

Klubbhåndbok

Oppsal Basket et er en av landets største basketklubber. Klubben organiserer lag fra de aller yngste og opp til senior på diverse nivå. Det er derfor viktig å trekke opp de store linjene for hvordan vi ønsker å «leve sammen» i en stor klubb med mange forskjellige interesser, forutsetninger og ambisjoner.

 

Klubbhåndboken skal inneholde nyttig informasjon for oss alle, - både spillere, foresatte og andre, slik at alle vet hvilke retningslinjer som er besluttet av årsmøtet/styret, hvem som har ansvaret for hva, og ikke minst ansvarsområdene for de forskjellige vervene.

Klubbhåndboken  skal være et levende dokument, og kan enkelt korrigeres og forbedres ved at vi sammen har klubbens beste i tankene.

bottom of page