top of page

Sportslig utvalg

Her kan du kontakte sportslig utvalg:

 su@oppsalbasket.no

Sportslig utvalg:

Morten Bryn

Kim Sletterød

Darko Lukic

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig:

Geir Bergerud

dommeransvarlig@oppsalbasket.no

Sportslig Plan

Oppsal basket sin sportslige plan skal være et felles levende dokument, en basketfaglig utviklingsplan for hele klubben. Den skal være retningsgivende for hvordan vi ønsker å jobbe med spillerutvikling fra EB lag og opp til til U19 lag.


Vi i Oppsal basket jobber målrettet for å utvikle både gode trenere og spillere. Det er et kontinuerlig arbeid med skolering og opplæring som foregår i klubben. Det starter med å ha gode trenere som er engasjerte og opptatt av det basketfaglige. Og til slutt er det selvfølgelig treningen og utviklingen av spillere, fra 7 år og til senior.


Oppsal basket følger NBBF sin sportslige plan og spilleprinsipper. I Oppsal basket sin sportslige planen vil du finne hva det trenes på i de ulike gruppene, og hva man prioriterer i de ulike gruppene. Det må påpekes at ferdighetene bygges sten for sten, med en god basis for de yngste spillerne til å utvikle seg til gode basketspillere senere.
Sportsligplan er en basketfaglig utviklingsplan og den inneholder ikke retningslinjer på hvilke øvelser, oppsett eller taktikk du som trener skal bruke i arbeidet ditt, men forventningene til trenere på hva spillere bør trene på og mestre i forskjellige aldersgruppene.

Oppsal Basket er en frivillig organisasjon som tilbyr barn, ungdom og voksne å spille basket i et positivt, inkluderende og utviklende miljø.

Vi i Oppsal basket er opptatt av at utøverne skal ha det gøy på trening og finne sin egen motivasjon for å utvikle seg som spiller. Utøverne skal lære mer om samhold, lagfølelse og det å ha ansvar for et fellesskap. Vi anerkjenner fordelen med bredde i utøvernes aktivitet og vil tilrettelegge for utøvere som også er aktive i andre idretter. I Oppsal basket er det plass til alle, både bredde-, elite- og toppspillere uansett religion, etnisk tilhørighet eller seksuell legning.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page