top of page

Sportslig utvalg

Her kan du kontakte sportslig utvalg:

 su@oppsalbasket.no

Ungdomsrepresentanter

Maja K. Røed
Honya S. Khalid

Sportslig Plan

Oppsal basket sin sportslige plan skal være et felles levende dokument, en basketfaglig utviklingsplan for hele klubben. Den skal være retningsgivende for hvordan vi ønsker å jobbe med spillerutvikling fra EB lag og opp til til U19 lag.


Vi i Oppsal basket jobber målrettet for å utvikle både gode trenere og spillere. Det er et kontinuerlig arbeid med skolering og opplæring som foregår i klubben. Det starter med å ha gode trenere som er engasjerte og opptatt av det basketfaglige. Og til slutt er det selvfølgelig treningen og utviklingen av spillere, fra 7 år og til senior.


Oppsal basket følger NBBF sin sportslige plan og spilleprinsipper. I Oppsal basket sin sportslige planen vil du finne hva det trenes på i de ulike gruppene, og hva man prioriterer i de ulike gruppene. Det må påpekes at ferdighetene bygges sten for sten, med en god basis for de yngste spillerne til å utvikle seg til gode basketspillere senere.
Sportsligplan er en basketfaglig utviklingsplan og den inneholder ikke retningslinjer på hvilke øvelser, oppsett eller taktikk du som trener skal bruke i arbeidet ditt, men forventningene til trenere på hva spillere bør trene på og mestre i forskjellige aldersgruppene.

Oppsal Basket er en frivillig organisasjon som tilbyr barn, ungdom og voksne å spille basket i et positivt, inkluderende og utviklende miljø.

Vi i Oppsal basket er opptatt av at utøverne skal ha det gøy på trening og finne sin egen motivasjon for å utvikle seg som spiller. Utøverne skal lære mer om samhold, lagfølelse og det å ha ansvar for et fellesskap. Vi anerkjenner fordelen med bredde i utøvernes aktivitet og vil tilrettelegge for utøvere som også er aktive i andre idretter. I Oppsal basket er det plass til alle, både bredde-, elite- og toppspillere uansett religion, etnisk tilhørighet eller seksuell legning.

bottom of page