Kostnader

Her kan du se hva det koster å spille basket for de ulike aldergruppene. Lenger ned finner du mer generelll informasjon om mulige tilleggskostnader som utstyr, turneringer, camper, etc.

Vi jobber for å holde kostnadene for barn og unge nede, og har også økonomiske støtteordninger sånn at alle skal kunne delta. Har du lyst å prøve basket så finner vi en løsning:)

Oppsal Basket har halvårlig utsendelse av faktura på treningsavgiften. Faktura for høsten blir sendt ut i september og faktura for våren i januar. All fakturering av kontingenter og avgifter vil fra høsten av gjøres via NIF sitt medlemssystem klubbadmin på samme måte som vi i dag gjør med medlemskontingenten. 

 

Alder 

Medlemskontingent 

Treningsavgift 

 7 – 9 år 

 Kr 200,- 

 Kr 1.400,- 

 10 – 11 år 

 Kr 200,- 

 Kr 2.000,- 

 12 år og eldre 

 Kr 200,- 

 Kr 3.000,- 

 Senior <2001 

 Kr 200,- 

 Kr 3.000,- 

 Seniorlag uten trener 

 Kr 200,- 

 Kr 2.400 

 Foreldrebasket 

 Kr 200,- 

 Kr 600,- 

.

.

.

Medlemsavgift, treningskontigent og lisens

Medlemsavgift og treningkontigent betales til Oppsal Basket. Medlemmet gis da rett til å trene med klubben i ett år (en sesong). I tillegg må lisens løses av alle som deltar i seriespill fra fylte 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før seriekamper kan spilles. Lisensen betales til Norges Basketballforbund og er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Ingen spillere i Oppsal Basket har per i dag utvidet lisens. Les mer forsikring lenger ned og om lisensen her.

Turneringer

De yngre lagene i Oppsal Basket har gjerne reist på én (1) turnering utenfor Osloregionen i løpet av sesongen - enten i Sverige eller i Norge. Kostnaden ligger på ca. 1500,-Det varierer om det arrangeres felles transport med buss eller foreldrekjøring. Fra 16 års alder kan det være aktuelt med deltakelse i to turneringer utenfor Stor-Oslo per år - enten i Sverige eller i Norge (som regel Bergen). Kostnaden er da ca. 3000,-. 

Camper

I Oslo-området arrangerer mange klubber, også Oppsal Basket, camper i forbindelse med skoleferiene. Campene er fra 3-5 dager lange og koster gjerne fra 150-250,- per dag

Utstyr

Det går helt fint å trene med joggesko, t-skjorte og shorts for unge basketspillere. Etterhvert er det hensiktsmessig med basketsko. Klubben oppfordrer foreldre å unngå innkjøp av dyre drakter og utstyr til bruk på treninger. Fra U14 kjøper spillerne gjerne basketsko, shooting shirt, shorts, etc for ca. 1000,-2000,- per sesong. Klubben stiller med drakter til kamper.

Økonomiske støtteordninger

Oppsal Basket sitt inkluderingsfond gir økonomisk støtte til medlemmer som opplever økonomiske barrerier for deltakelse. Klubben har et talent- og utviklingsfond som kan støtte medlemmer som ønsker å ta trener- eller dommerkurs, og spillere som tas ut til nasjonal talentcamp, regionslag, landslag e.l. I tillegg finnes det fond i Oppsal If og bydel Østensjø det kan søkes støtte fra.

Totalsum:
    Til kassen