top of page

Vi søker trenere og ressurspersoner!

Oppsal Basket søker flere trenere og ressurspersoner!


Liker du basketball? Da er du en av mange - basketball er den idretten med størst vekst i Norge de siste årene!

 

Oppsal Basket er et idrettslag i framgang. Vi har over 570 medlemmer, og vokser stadig. Oppsal Basket søker derfor flere trenere og ressurspersoner til klubben. Både erfarne trenere og ferske talenter er velkomne!


Vår klubb tilbyr trening for barn, ungdom og voksne i et trygt og inkluderende miljø. Vi har rom både for de som ønsker å satse, og de som ønsker å trene i et sosialt fellesskap og ha det gøy med basketball.


Vi tilbyr våre trenere et godt sosialt fellesskap og utdanning og/eller veiledning etter ønske og behov (trenerkurs, dommerkurs og instruktørkurs for ungdommer). Vi har også jevnlig samlinger der vi setter fokus på idrettens verdier, muligheter og utfordringer i trenerrollen, og vårt ansvar for å skape et trygt og inkluderende miljø.


Oppsal Basket er opptatt av å støtte våre trenere i jevnlig kompetanseutvikling, for eksempel Easy Basket-kurs og NBBFs trenerløype. Ifølge Norges Basketballforbund var Oppsal Basket høsten 2023 den basketklubben i landet som har flest autoriserte trenere! Vi arrangerer også jevnlig dommerkurs og sekretariatskurs. Alle våre trenere har trenerattest, og barnetrenere må levere politiattest.I tillegg til trenere, trenger vi alltid positive bidragsytere og frivillige!


Har du lyst til å være med å inspirere flere barn og ungdom til å drive basketball?

Har du lyst til å være med klubbutvikling?

Har du lyst til å være med å utvikle et godt sosialt miljø for våre medlemmer? Være en bidragsyter i forhold til mangfold og inkludering?

Har du lyst til å være med å arrangere BLNO kamper?


Meld din interesse ved å ta kontakt med oss i Sportslig Utvalg på su@oppsalbasket.no.

Skriv litt om deg selv, din bakgrunn og hvorfor du er interessert i å bli en del av Oppsal Basket-familien.

 

Spørsmål kan rettes til Sportslig Utvalg ved Kim Sletterød, tlf 934 80 633.

Comments


bottom of page