top of page

Kostnader

Her kan du se hva det koster å spille basket for de ulike aldergruppene. Du finner også mer generelll informasjon om mulige tilleggskostnader som utstyr, turneringer, camper, etc.

Vi jobber for å holde kostnadene for barn og unge så lave som mulig. Vi har godt samarbeid med bydelene i vårt nærmiljø, og har i tillegg andre støtteordninger slik at alle skal kunne delta.

Har du lyst til å spille basket, så finner vi en løsning.

 

Oppsal Basket har halvårlig utsendelse av faktura på treningsavgiften. Faktura for høsten blir sendt ut i september og faktura for våren i januar. All fakturering av kontingenter og avgifter gjøres via NIF sitt medlemssystem Klubbadmin

Medlemskontingent, aktivitetsavgift og lisens

Medlemskontingent og aktivitetsavgift betales til Oppsal Basket. Medlemmet gis da rett til å trene med klubben i ett år (en sesong). I tillegg må lisens løses av alle som deltar i seriespill fra fylte 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før seriekamper kan spilles.

Lisensen betales til Norges Basketballforbund og er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Lisens

NB: Lisensen er en avgift til NBBF sentralt - IKKE klubben. 
 

  • U13 (Spillere trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,-

  • U14-U19: Spillere født 2005 -2009 kr. 980,-

  • U14-U19 halvårslisens etter 1. februar: kr. 650,-

  • U14-U19 Utvidet**: Spillere født 2005 - 2010 kr. 2390,-

  • Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2005): Spillere på andre seniorlag  kr. 2400,-

  • Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2005): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner  kr. 2400,-

  • Senior Øvrig halvårslisens etter 1. februar kr. 850,-

Turneringer

De yngre lagene i Oppsal Basket har gjerne reist på én (1) turnering utenfor Osloregionen i løpet av sesongen - enten i Sverige eller i Norge. Kostnaden ligger på ca. 1500,-.

Det varierer om det arrangeres felles transport med buss eller foreldrekjøring. Fra 16 års alder kan det være aktuelt med deltakelse i to turneringer utenfor Stor-Oslo per år - enten i Sverige eller i Norge (som regel Bergen). Kostnaden er da ca. 3000,-. 

Camper

I Oslo-området er det flere klubber som arrangerer camper. Også Oppsal basket gjør dette. Vi har 2-3 uker hver sommer, høstferie- og vinterferieuken.

Campene foregår over 3-5 dager, og kostnad varierer fra ca 300,- - 750,- pr uke.

Utstyr

Det går helt fint å trene med joggesko, t-skjorte og shorts for unge basketspillere. Etterhvert er det hensiktsmessig med basketsko. Klubben oppfordrer foreldre å unngå innkjøp av dyre drakter og utstyr til bruk på treninger. Fra U14 kjøper spillerne gjerne basketsko, shooting shirt, shorts, etc for ca. 1000,-2000,- per sesong. Klubben stiller med drakter til kamper.

Økonomiske støtteordninger

Oppsal Basket sitt inkluderingsfond gir økonomisk støtte til medlemmer som opplever økonomiske barrerier for deltakelse. Klubben har et talent- og utviklingsfond som kan støtte medlemmer som ønsker å ta trener- eller dommerkurs, og spillere som tas ut til nasjonal talentcamp, regionslag, landslag e.l. I tillegg finnes det fond i Oppsal If og bydel Østensjø det kan søkes støtte fra.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page