top of page

Ungdomsengasjement og Fair Play

I dagens samfunn er det viktig å oppmuntre og støtte ungdommer i deres streben etter personlig utvikling, ansvarlighet og fellesskap. En flott måte å oppnå dette på er gjennom idrett og deltakelse i kamplederkurs og deretter å ta på seg rollen som dommere i ulike sportsarrangementer.

Easy Basket-turneringer har blitt en plattform for ungdommer som har tatt kamplederkurs, til å utvikle sine ferdigheter, samtidig som de bidrar til et rettferdig og vennlig idrettsmiljø. Mange ungdommer i Oppsal Basket har tatt kamplederkurs og fått verdifull erfaring i å administrere kamper. NBBF og dommeransvarlig i klubben Geir Bergerud spiller en avgjørende rolle i denne prosessen.


Easy Basket er et konsept som har blitt en suksess over hele verden, spesielt blant barn og unge. Denne forenklede versjonen av basketball har som mål å gjøre sporten mer tilgjengelig for barn i alderen 6 til 14 år. Et viktig element i Easy Basket er kvaliteten på dommerne som leder spillene. Dette er der de unge kamplederne kommer inn i bildet.

Easy Basket-turneringer har derfor blitt et eksempel på hvordan idrett kan fremme ungdomsengasjement og personlig utvikling. Det er ikke bare en arena for sport, men også for læring, vennskap og ansvarlighet.


Mange av våre ungdommer i klubben har valgt å ta kamplederkurs for å utvide sine horisonter og lære viktige lederegenskaper. Disse kursene gir dem kunnskap om regler og retningslinjer for spillet mens deltagelse som kampleder i Easy basket turneringer hjelper våre ungdommer til å bygge selvtillit, kommunikasjon og ansvarlighet.

Kampleders rolle i Easy Basket turneringer går ikke bare utover å håndheve regler. De er også ansvarlige for å oppmuntre fair play og sportsånd. Dette innebærer å rose innsatsen til alle deltakerne, uavhengig av resultatet, og hjelpe spillerne med å utvikle ferdighetene sine. Ungdomsdommerne blir dermed en del av den pedagogiske opplevelsen for deltakerne, og de bidrar til å skape et trygt og inkluderende miljø.

Våre unge kampledere har også en stor rolle i slike arrangementer. De bidrar til at deltagere i Easy Basket turneringer opplever basketball som en idrett som er virkelig inkluderende og gøy.


I tillegg til ungdommenes dedikasjon og innsats spiller dommeransvarlig i Oppsal Basket en viktig rolle i å veilede og støtte dem. Geir Bergerud som er dommeransvarlig i Oppsal Basket har lang erfaring med idretten og deler sin visdom og kunnskap med de unge kamplederne. Geir Bergerud gir veiledning før, under og etter kampene, hjelper med å løse eventuelle utfordringer og sikrer at reglene følges. Denne støtten er uvurderlig for ungdommene og gir dem muligheten til å vokse og lære.
Vi kan alle lære noe av denne modellen. Det er viktig å oppmuntre og støtte ungdommers engasjement i samfunnet, enten det er gjennom idrett, frivillig arbeid eller andre aktiviteter. Ved å gi dem muligheten til å vokse og lære, kan vi hjelpe dem med å bygge en bedre fremtid for seg selv og samfunnet som helhet. Easy Basket-turneringene og kamplederkursene viser vei, og vi kan alle dra nytte av disse verdifulle erfaringene.


Så la oss applaudere og sette pris på de unge dommerne i Oppsal Basket. De gjør mer enn bare å dømme kamper. Deres innsats og engasjement er et inspirerende eksempel på hvordan ungdom kan gjøre en positiv forskjell i samfunnet gjennom idrett og ledelse.

Comments


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page