top of page

Sosial Verdikveld i samarbeid med Norges Basketballforbund9. februar samlet vi over 30 personer fra klubbens trenere, lagledere, dommere, styre, utvalg og andre ressurspersoner. Hva lærte vi, og hvordan følger vi opp i praksis?

 

 

Vi brukte 4 timer sammen på

·         Trygg på Trening i samarbeid med Røde Kors

·         Basket = Mangfold av Norges Basketballforbund

·         Samtaler og diskusjoner rundt viktige verditemaer, som klubbkultur og inkludering

Trygg på Trening er et kurs utarbeidet av Røde Kors i samarbeid med Norges Idrettsforbund. Kurset har som mål å gjøre arenaene trygge for utøverne og trenere/lagledere og ressurspersoner med tanke på vold, overgrep, uheldige kommentarer, oppmerksomhet, misforståelser i kommunikasjon, vanskelige situasjoner vi står i til daglig, som f.eks. spørsmål om å kjøre utøvere hjem, etc. Deltakerne på kurset fikk verktøy for å håndtere og være forberedt på ulike krevende situasjoner.
Basket=Mangfold er et kurs utarbeidet av Norges Basketballforbund. Kurset tar for seg klubbkultur og bl.a. språkbruk, og er rettet i arbeidet mot rasisme, diskriminering av enhver form og arbeid mot et inkluderende idrettslag med god kultur og dynamikk.

Kursene ble ledet av kursholdere fra Norges Basketballforbund.

 

Hvordan følger Oppsal Basket opp dette i praksis?

1.      Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep eller vold

For trenere, lagledere, dommere, foresatte, frivillige og andre i Oppsal Basket har vi implementert en håndbok som gir veiledning om hva du kan gjøre, og hvordan. Den finner du på vår hjemmeside under «Dokumenter».

 

Vi har også tatt i bruk portalen «MittVarsel» for varsling. Lenke finner du øverst til venstre på vår hjemmeside, under vår logo med teksten «Si ifra»

2.      Sikre at barn i Oppsal har trygge voksenpersoner rundt seg

 

Vi har besluttet at Røde Kors’ etiske retningslinjer for frivillige skal gjelde for alle voksenpersoner som får frivillige verv eller trenerrolle i Oppsal Basket.  På den måten ønsker vi å sikre at barns interesser og trygghet blir ivaretatt. Etiske retningslinjer ligger på vår hjemmeside under «Dokumenter».

3.      Veileder om økonomisk støtte


Vi har godt samarbeid med bydelene i vårt nærmiljø, og har i tillegg andre økonomiske støtteordninger slik at alle skal kunne delta.  Har du lyst til å spille basket, så finner vi en løsning. For å gjøre terskelen lavere for de som trenger økonomisk støtte, skal vi utarbeide en klarere veiledning på hva man kan få støtte til, hvordan prosessen er, og hvem i klubben vår som kan hjelpe deg. Dette vil vi legge ut på vår hjemmeside under «Kostnader».


4.      Infopakke til nye i klubben

 

Vi vil lage tydeligere veiledning til nye medlemmer, som de skal få ved innmelding. Pakken skal inneholde nyttig informasjon om klubben, treninger, kommunikasjon via Spond, hvor de kan finne mer informasjon m.m.

 

Vi vil også lage tilsvarende til deg som er ny lagleder, eller ny trener i klubben. Informasjonen vil bli innarbeidet i Klubbhåndboken, som du finner under «Om Oss» på vår hjemmeside, og ved e-post eller annen direkte kommunikasjon til den som er ny.

 

5.      Flere uformelle inkluderende treffpunkter


Vi ønsker å legge til rette for trygt og inkluderende samvær på tvers av alder, kjønn og basketferdigheter. Oppsal Basket vil fokusere enda mer på ulike tiltak som skaper samhold og trygghet. I klubben vår skal vi ta hverandre imot med et smil, og være tolerante. Åpen hall, klubbkvelder, ulike kurs og sosiale treff er noen av tiltakene vi ble enige om å gjennomføre.

 

Allerede den 17. februar holdt vi Åpen Hall, med gratis coaching fra vår BLNO-spiller Isac Angelsen. Meny Oppsal hadde sponset oss med gratis frukt, og alle deltakerne fikk gratis inngang på vår BLNO-hjemmekamp mot Fyllingen!

 

Neste treffpunkt blir allerede den 29. februar, når vårt Inkluderingsutvalg holder Inkluderingsworkshop – åpent for alle! Mer info finner du på vår Facebook-side og Instagram. Velkommen! 

Siste innlegg

Se alle

DAMELAG I 3.DIVISJON

Damelag i 3. divisjon! Spilte du basket da du var yngre? Eller er du fortsatt aktiv? Sitter du på tribuna mens barna spiller og drømmer om å spille selv med Oppsal-drakta på? -Da må du lese videre! Vi

Comments


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page