top of page

Nyhetsbrev Oppsal Basket
Kjære medlemmer av Oppsal Basket,


Vi i det nye styret vil gjerne benytte anledningen til å takke det gamle styret for deres fantastiske innsats og arbeid over flere år. Dere har lagt ned en solid grunnmur som vi nå skal bygge videre på. Vi ønsker også å takke alle medlemmene og deltakerne på årsmøtet for deres tillit og engasjement. Dette er svært viktig for oss, og vi vil gjøre alt vi kan for å opprettholde dette.


Vi vil også rette en stor takk til alle spillerne, trenerne, frivillige og foreldre for deres utrolige innsats denne sesongen. Dere er ryggraden i klubben, og vi kan ikke lykkes uten dere. Vi er avhengige av denne innsatsen for å fortsette den gode veksten og utviklingen i klubben.


Vi i det nye styret gleder oss til resten av sesongen med diverse cuper og mesterskap. Vi er utrolig stolte av å kunne bidra med vår bakgrunn og kompetanse til klubben, og vi håper på å kunne oppnå store resultater sammen med dere.


Oppsal Basket fylte 50 år i fjor, og for første gang hadde vi et seniorlag i BLNO for menn. Vi ser nå frem til å se laget komme til sluttspillet neste sesong. Vi har hatt et positivt møte med det tidligere styret for å få overført ansvaret og oppgavene som står for tur, og vi vil også få hjelp av det tidligere styret i overgangsperioden.


Vi vil være lyttende og ta alle innspill på alvor. Vi vil fortsette å fokusere på å øke antall treningstimer, inkludere flere, ha et godt fellesskap, flere jenter, barn og ungdom, og øke satsingen på elite med BLNO. Vi vil også satse på videreutvikling av trenere og flere dommere og personer til sekretariatet, i samarbeid med Norges Basketballforbund og Oslo Idrettskrets.


Vi håper også at flere vil melde seg som frivillige og stille opp på både store og små arrangementer som kommer i nær og fjern fremtid. Allerede til helgen, 14. til 16. april, arrangeres det regionalt mesterskap i F21 som vi har ansvar for, og mer informasjon vil komme om dette. Vi arbeider også for å få til åpen hall og arrangert basketcamp i sommerferien, og har søkt Oslo Idrettskrets om tilskudd til dette.


Til de unge medlemmene i klubben vil vi si at vi ønsker at dere skal fortsette med den gode innsatsen og engasjementet. Det er mye å lære ved å hjelpe klubben deres, og dere vil garantert få mye bistand og veiledning fra de eldre medlemmene til å utvikle dere som mennesker og rollemodeller for de minste barna. Husk at det er lov å være seg selv, og at utvikling aldri stopper, hverken for unge eller eldre. Vi skal snakke hverandre opp, støtte og være ærlig med hverandre. Vi er alle et lag.


Vi ser frem til å møtes i hallen, på tribunen og i det lokale samfunnet. Sammen kan vi skape et enda bedre miljø i klubben vår.


Med vennlig hilsen,

Det nye styret i Oppsal Basket


Det nye styret består nå av:

Styrets leder: Darko Lukic

Styrets nestleder: Desiree Hagman

Styremedlem: Angelina Lundhagen

Styremedlem: Sohail Ashraf

Styremedlem: David Coron-Andersen


Utvalg i Oppsal Basket: Sportslig utvalg med ungdomsrepresentanter, Inkluderingsutvalg, valgkomite og kontrollkomite.Коментари


bottom of page