top of page

Gi ditt bidrag!


Vil du være en bidragsyter i Oppsal Basket?


Har du lyst til å være med på en spennende utvikling og framtid med Oppsal Basket?

Vi trenger deg som vil bidra som trenere eller som ønsker å være med i forskjellige utvalg vi har i klubben.


Oppsal Basket er et idrettslag i framgang. Vi har over 570 medlemmer og vokser stadig. Vi tilbyr trening for barn, ungdom og voksne i et trygt og inkluderende miljø. Man kan velge mellom ulike tilbud. Det er rom for de som ønsker å satse og de som ønsker å trene i et sosialt fellesskap og ha det gøy med basketball. Sjekk klubbens hjemmeside for å finne ut mer om klubben.

Vi tilbyr et godt sosialt fellesskap og utdanning og/eller veiledning etter ønske og behov (trenerkurs, dommerkurs og instruktørkurs for ungdommer).

Har du lyst til å være med å inspirere flere barn og ungdom til å drive basketball?

Har du lyst til å være med klubbutvikling?

Har du lyst til å være med å utvikle et godt sosialt miljø for våre medlemmer? Være en viktig bidragsyter i forhold til mangfold og inkludering?

Har du lyst til å være med å arrangere BLNO kamper?


Vi er interessert deg som er glad i idrett og har lyst til å være med å utvikle Oppsal Basket videre.

Vi er spesielt interessert i deg som kan bidra som trener for barn og ungdom. Opplæring og veiledning vil bli gitt.


Meld din interesse ved å ta kontakt med oss på post@oppsalbasket.no


Comments


bottom of page