top of page

Kunngjøring Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Oppsal Basket - 2024Styret innkaller herved til årsmøte i Oppsal Basket.

Årsmøtet avholdes 20. mars 2024 kl.18.00 på Trasop Skole i samlingssalen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2024 til post@oppsalbasket.no. Det ønskes at vedlagte mal bruke, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside oppsalbasket.no, i tillegg sendes til den enkelte sin registrerte e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oppsal Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oppsal Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oppsal Baskets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styremedlem David Coron-Andersen kontaktes på e-postadresse david.coron-andersen@oppsalbasket.no.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret  Siste innlegg

Se alle

DAMELAG I 3.DIVISJON

Damelag i 3. divisjon! Spilte du basket da du var yngre? Eller er du fortsatt aktiv? Sitter du på tribuna mens barna spiller og drømmer om å spille selv med Oppsal-drakta på? -Da må du lese videre! Vi

Comments


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page