top of page

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Oppdatert: 2. mar. 2023


Til medlemmene i Oppsal Basket Styret innkaller herved til årsmøte i Oppsal Basket. Årsmøtet avholdes mandag den 20. mars kl. 18.30 i Oppsal Arena møtesal (bak kiosken i hovedanlegget)


Alle som ønsker å delta bes melde seg på her så vi får en oversikt over antallet: https://club.spond.com/landing/courses/oppsal-basket/9B337EA67ECA4C68B9258AEE420E08E0

Saker som et medlem ønsker skal taes opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6 mars til post@oppsalbasket.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter sendes ut til medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oppsal Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Velkommen til årsmøte!

Commentaires


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page